Bestuur en inwoners

De Partij voor het Noorden is een voorstander van het opgaan van de drie noordelijke provincies in een Noordelijk landsdeel.
Het maakt het Noorden krachtiger, autonomer en het is efficiënter.
Er moeten onderzoeken komen naar de financiële haalbaarheid van meer zelfbestuur en regionale belastingen om zelf zaken te regelen in de toekomst.

Ook referenda over belangrijke onderwerpen kunnen de kracht van de regionale en lokale democratie verbeteren.

Wij zijn alleen voorstander van een gemeentelijke herindeling mits er sprake is van:
- een wens tot herindeling van "onderop", dus zonder dwang van "bovenaf"
- voldoende draagvlak onder de bewoners, 
- correcte schaal ten aanzien van uit te voeren gemeentelijke taken,
- flexibiliteit in provinciegrenzen voor gemeenten die hierover willen samengaan.

De waterschappen moeten zo snel mogelijk fuseren; water laat zich niet tegenhouden door provinciegrenzen. Fuseren levert efficiëntiebesparingen op.

Het bestuur van de provincie kan een belangrijke rol spelen in het versterken van de noordelijke identiteit en cultuur in de wijze waarop zij het contact zoekt met lokale gemeenschappen.

Een toegankelijke, bestuurlijke stijl in de omgang met inwoners is gewenst.
Dus: herkenbaar taalgebruik en methoden van beleidsontwikkeling die passen bij de noordelijke cultuur (bijv. keukentafelgesprekken), ‘vroegtijdig van onderop’.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden