Stad en platteland

Groningen Stad heeft als hoofdstad een bijzondere positie binnen de provincie Groningen in. De bereikbaarheid ervan kan aanmerkelijk beter, zowel via de weg, het openbaar vervoer als ook het water. Een hogesnelheidslijn vanuit Amsterdam via Groningen naar Duitsland komt opnieuw op de politieke agenda. De problemen rond het knooppunt Julianaplein moeten definitief worden opgelost. Nu de stad Groningen de belangrijke grens van 200.000 inwoners heeft gepasseerd, is een verdere groei geen doel op zich meer. Er is nu zelfs een sprake van scheefgroei tussen stad en platteland.

De Partij voor het Noorden zet zich in om de inwoners van de provincie beter te spreiden over de provincie en te stoppen met de concentratie en verdichting van de stad Groningen.

Het platteland verdient dezelfde bestuurlijke aandacht als de Stad Groningen. 

Dat vraagt om duurzame oplossingen om het platteland leefbaar te houden.
Goede scholen, goede, bereikbare zorg en ouderenvoorzieningen, goede en snelle internetverbindingen zijn essentieel. Een pinautomaat moet in elke kern aanwezig zijn. De voorzieningen op het platteland dienen optimaal te zijn om ervoor te zorgen dat gezinnen er graag willen (blijven) wonen. Goed openbaar vervoer kan daarvoor van primair belang zijn.

Landbouw en MKB zijn van levensbelang voor een leefbaar en vitaal platteland. Ook voor de ontwikkeling van creatieve beroepen zijn glasvezelverbindingen voor supersnel internet op het platteland. Goede wegverbindingen zijn hier eveneens van groot belang. Omwille van de verkeersveiligheid moet daarbij het vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de dorpen om geleid worden in plaats van er dóór. Wanneer de dorpen weer kunnen groeien en bloeien zal dat uiteindelijk ook de stad Groningen ten goede komen.

Er moet ruimte komen om te experimenteren met nieuwe initiatieven die nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Dat zou met fiscale voordelen kunnen maar ook met specifieke gedoogcondities.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden