Participatiewet slecht voor Groningen

Veel Groninger gemeenten zullen ernstige financiële problemen ondervinden door de participatiewet. Het Rijk koppelt de subsidie voor de sociale werkvoorziening immers aan een uitstroom (=mensen die weer werk vinden buiten de SW) van 8%, terwijl in onze provincie een uitstroom van slechts maximaal 4% haalbaar wordt geacht. Er zijn namelijk niet meer banen in onze provincie.
De gemeenten krijgen daardoor een niet op de werkelijkheid gebaseerde vergoeding. Immers het aantal SW'ers daalt niet met 8%, maar de subsidie wel. Het probleem wordt zelfs groter door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters.

Doordat gemeenten verplicht zijn de tekorten van de Sociale Werkvoorzieningsbedrijven uit eigen begroting “bij te passen” dreigt er een financiële ramp. De reserves van gemeenten zijn te klein om de SW tekorten op te kunnen vangen. De Groninger gemeenten hebben meer tijd nodig om de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren en om de economische activiteiten te kunnen ontwikkelen en stimuleren die nodig zijn om voldoende werkgelegenheid te creëren.

De Partij voor het Noorden vindt dat de Provincie hiervoor al in 2015 geld moet uittrekken om te voorkomen dat gemeenten in 2016 massaal onder curatele van het Rijk zullen komen via de artikel 12 status in de Gemeentewet.

Zo dreigt in Groningen behalve een fysieke aardbeving ook nog een ‘sociale aardbeving’.

De Participatiewet in deze vorm moet dan ook van tafel òf ruimhartig worden gecompenseerd voor Groningen.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden