Wat moet er dan gebeuren om in Groningen meer werk te krijgen?

Betere snelwegen, (internationale) spoorlijnen, kanalen en snel internet zijn nodig om de Groningse economie krachtiger te maken. Daarbij gaat het niet alleen om investeringen in de stad Groningen; ook de dorpen, de havens en de grensstreken vragen investeringen.
We willen dan ook weer meer woningen in de dorpen, verbetering van scholen in plaats van ze te sluiten, vernieuwing van dorps-voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven om de krimp te doen omslaan in nieuwe groei.

Er is ruimte nodig om te experimenteren met bijvoorbeeld fiscale zones in (Noord- en Oost) Groningen.

Grensregio’s in Groningen moeten veel meer samenwerken met Noord-Duitsland.(Duits)taalonderwijs op basisscholen en middelbare scholen is daarbij een noodzaak.

De Partij voor het Noorden wil de provinciale ‘Essent gelden' inzetten voor de financiering van werkgelegenheidsprojecten. Daarnaast kan bijvoorbeeld het toekomstige Gronings gasfonds (ca. € 5 miljard, gefinancierd uit de aardgasbaten) hier onder meer voor aangewend worden. Ook De NAM moet bijdragen, ter compensatie van de aardgaswinning en schade die hieruit voorkomt.

De Provincie moet aanzienlijk méér compensatie eisen van het Rijk voor de economische versterking van de ommelanden en vooral van de aardgaswingebieden.
De toegezegde € 1,2 miljard compensatie, waarvan ruim 90% bedoeld is om directe schade te herstellen van de aardgaswinning is volstrekt ontoereikend. Dit omdat op lange termijn de schade van bodemdaling minstens zoveel schade kan veroorzaken als de nu zichtbare aardbevingsschade. Ook zoutwinning kan bodemdaling veroorzaken.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden