Aardgas

Groningen behoort -door het aardgas in de bodem- tot de rijkste regio’s in Europa. Toch vind je in onze provincie de laagste inkomens van Nederland. Dat vinden wij niet alleen vreemd, maar ook onacceptabel.

De Partij van het Noorden wil de aardgasopbrengsten eerlijker verdelen in Nederland. Nu komt slechts een minifractie van de gasinkomsten in het Noorden terecht.

Al meer dan 50 jaar wordt hier gas gewonnen. In totaal heeft dat meer dan € 500 miljard voor het Rijk opgebracht.(incl. rendementen) Van dat geld is vrijwel niets geïnvesteerd in de provincie Groningen. Voor het overgrote deel is het naar de Randstad gegaan.
De Partij voor het Noorden pikt dit niet. Niet meedelen in de opbrengsten, maar wel de lasten van de gaswinning ondervinden.

Daarom eisen wij met terugwerkende kracht dat de komende twintig jaar 1% van de aardgasbaten alsnog aan Groningen ten goede komt. De Partij voor het Noorden beschouwt dit als een absoluut minimum.

De € 1,2 miljard die het kabinet en het parlement begin 2014 beschikbaar hebben gesteld als compensatie voor de aardbevingsschade in deze provincie vinden wij dus volstrekt onvoldoende.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden