Werk

De werkloosheid in onze provincie is al jarenlang onaanvaardbaar hoog.
In Oost-Groningen vinden we niet alleen de hoogste werkloosheidspercentages en de hoogste percentages werknemers in de sociale werkvoorziening, de hoogste laaggeletterd-heid, maar ook de hoogste percentages uitkerings-gerechtigden van ons land. De stad Groningen heeft bijna 10.000 mensen in de bijstand.

De Partij voor het Noorden vindt dit absoluut onaanvaardbaar. Daarom eist zij krachtige maatregelen van de overheid om hierin verandering te brengen.
Het centralistische beleid van de landelijke overheid en de verkeerde keuzes van het provinciebestuur hebben in Noord- en Oost-Groningen krimpgebieden doen ontstaan. Jongeren trekken weg, bedrijven moeten sluiten en voorzieningen verdwijnen of verschralen.
Er zijn daarom andere keuzes nodig, die we echter zelf, zònder Den Haag, willen maken.
Niet de partijen in Den Haag maar wij Groningers weten wat goed is voor Groningen.

Krachtige stimulerende maatregelen?

Is daar dan geld voor vraagt u zich wellicht af?

Het antwoord van de Partij voor het Noorden is een duidelijk

JA

We leven er bovenop in Groningen!

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden